healing- inzichtelijk gesprek

Kosmosofie

Het bloeiende hart van het Al.

opzoek naar healing,

inzichtelijk

gesprek?Elk mens is in evolutie,

maar niet elk mens weet dat of accepteert dat.


De lichtwereld staat klaar om een mens te helpen die open staat om meer begrip toe te laten,

en hogere inzichten 'bestaansrecht' geeft.


De egostrijd kan stukje per stukje doorzien worden als zijnde illusionair,

het oordeelloze zijn kan steeds meer geïntegreerd worden als zijnde realiteit.


Door in het ego te wieden, komt een mens tot bloei.

Wie zichzelf overwint heeft zelfkennis.


Hansananda

Healing helpt om het proces van deconditioneren aan te gaan, en dit zowel energetisch als via inzicht.


Healing zet je in beweging,

oude overtuigingen en gedachtepatronen

komen los en mogen gaan,

plaats makend voor begrip en groeiende acceptatie

unsplash